INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dark Star
Titel: Beneath The Paving Stones
Sub titel: Situationists and the Beach, May 1968

Deze bloemlezing omvat, naast ooggetuigenverklaringen van de gebeurtenissen in Parijs ’68, drie pamfletten: The Poverty of Student Life; Totality for Kids; The Decline and Fall of the Spectacular Commodity Economy. Voor diegenen die niet in de binnenste ring van het radicaal Situationisme zaten of wier Frans niet voldoende was, is de kans groot dat hun kennis van de theorie van het Situationisme gebaseerd is op deze drie pamfletten. De collectie geeft een toegankelijke introductie van de voornaamste aspecten van het Situationistische project. In veel begrijpelijker taal dan Debord gebruikt in Society of the Spectacle. Het boek is geïllustreerd met foto’s van de gebeurtenissen in mei ’68 en van de graffiti die een intergraal onderdeel vormde van de opstand. Met de dramatische ooggetuigenverslagen geeft het boek een helder beeld van de geest van revolutie die toen heerste.
2001, 120 pag., Euro 14,45
AK Press, Edinburgh, ISBN 1902593383


This page last updated on: 13-1-2015