INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Breekveldt, J. & Jelle van Buuren & Gerrit de Wit & Eric Krebbers
Titel: Bevolkingspolitiek
Sub titel:

Een van de belangrijkste bestaansredenen van moderne staten is om in hun landgebied zo optimaal mogelijke voorwaarden te creŰren voor het kapitaal om zich te kunnen vermeerderen. Tot die gunstige voorwaarden behoren zaken als een goede infrastructuur voor transport, maar ook een maximaal productieve en goed bruikbare bevolking. Om de grootte en 'kwaliteit' van hun 'populatie' te be´nvloeden doen staten aan bevolkingspolitiek. Zo trachten ze in te grijpen in de hoeveelheden en soorten mensen die geboren worden, sterven of migreren. Geboortecijfers kunnen be´nvloed worden via het aanbieden of juist onthouden van voorbehoedsmiddelen, sterilisatie, kinderbijslag en moderne voortplantingstechnieken. Het toestaan van prenatale selectie kan ervoor zorgen dat er minder 'improductieve' gehandicapten geboren worden. Sterfte be´nvloeden kan bijvoorbeeld via het al dan niet toestaan van euthanasie. En ook het 'vreemdelingenbeleid' is op te vatten als een bevolkingspolitiek instrument. Deze Gebladertebrochure biedt een aantal aanzetten tot een radicaal-linkse analyse van en kritiek op bevolkingspolitiek.
2001, 68 pag., Euro 2,5
Opgeheven nr., , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015