INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brand, Ulrich & Alex Demirovic & Christoph Görg & Joachim Hirsch (red.)
Titel: Nichtregierungsorganisationen in der Transformation des Staates
Sub titel:

De niet-regerings-organisaties (NGO’s) krijgen vandaag de dag veel aandacht van wetenschap en publiciteit. Aan hen worden hoge verwachtingen verbonden: zij zouden vooral op internationaal vlak moeten bijdragen aan een transparante en democratische politiek. Daar waar ondoorzichtige machtsverhoudingen heersen en democratische instituties verregaand falen. Velen zien NGO’s als de dragers van een internationaal en democratisch maatschappelijk middenveld. Dit boek gaat tegen deze inschatting in. De auteurs zien de NGO’s eerder als uitdrukking van een - met de neoliberale globalisering - voortgaande internationalisering van de staat. Het boek wordt ondersteund door omvangrijke empirische onderzoeken en beargumenteerd binnen het kader van een materialistische staats- en maatschappijtheorie. De daaruit volgende theoretische als ook praktische consequenties ten aanzien van een democratisering van politiek, wordt diepgaand bediscussieerd.
2001, 182 pag., Euro 16,95
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 3896914936


This page last updated on: 13-1-2015