INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Midnight Notes
Titel: Strange Victories
Sub titel: The Antinuclear Movement in the U.S. and Europe

Een interessante analyse van de anti atoom beweging. Aan de orde komen de samenstelling van, de geweldsvraag en het gebrek aan klassenanalyse bij de beweging. Hierdoor wordt een broodnodig debat geopend over de strijd en organisatie tegen het nucleaire project in relatie tot de strijd tegen het kapitaal in zijn algemeen.
1985, 88 pag., Euro 3,2
, , ISBN 1870133013


This page last updated on: 13-1-2015