INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wilk, Michael
Titel: Macht, Herrschaft, Emanzipation
Sub titel: Aspekte anarchistischer Staatskritik.

Met de achtergrond van zijn jarenlange actieve ervaring in de anarchistische beweging bediscussieert M. Wilk in `Macht, Herrschaft, Emanzipationí de moderne structuren van de staatsoverheersing over mensen. Machtsstructuren blijven niet zonder gevolgen, beÔnvloeden het gedrag en de psyche van de mensen. En niemand is slechts slachtoffer, slechts dader. Dat is een wezenlijk aspect van zijn analyse, naast het probleem van de eigen macht. Centraal staan echter emancipatoire bewegingen en pacificatie strategieŽn van de staat om haar macht veilig te stellen.
1999, 138 pag., Euro 10,85
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3931786161


This page last updated on: 13-1-2015