INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Noam Chomsky
Titel: Profit over People
Sub titel: Neoliberalismus und globale Weltordnung

Chomsky heeft in deze Duitstalige uitgave gefundeerde kritiek op de vrije markt en het neo-liberalisme en draagt dit uit door een compromisloos, onaangepast standpunt te verkondigen. Hij blijft hoop koesteren op een democratie die geen verkapte dictatuur van markten en media is, maar de praktijk van een sociale beweging. Ver verwijderd van de dogma’s van iedere stroming laat Chomsky zien hoe een concrete uitoefening van burgerrechten mogelijk is en moedigt hij aan tot participatie van ieder individu in de politiek.
2001, 160 pag., Euro 13,95
Europa verlag (is failliet), Hamburg, ISBN 320376010X


This page last updated on: 13-1-2015