INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ignatief, Michael
Titel: Virtueller Krieg
Sub titel:

Virtuele oorlog gaat over de gevolgen van betrokkenheid bij oorlog. In essays beschrijft Ignatief hoe de internationale gemeenschap opereert in Kosovo, waarbij hij als voorbeeld 5 personen met 5 thema`s in verband brengt. De leider van de VS delegatie Holbrook en zijn bemoeienissen op diplomatiek terrein en NAVO opperbevelhebber Wesley Clark, die een oorlog nieuwe stijl dirigeert. Anne Arnour, die het internationale oorlogstribunaal voorzit, brengt een bezoek aan de graven ten gevolge van een massaslachting en tenslotte komen een aantal ServiŽrs aan het woord. De afsluiting van de zorgvuldig geschreven essays wordt gevormd door een analyse van de moderne virtuele oorlog die, met steeds minder oorlogsvoerders en steeds meer toeschouwers, voor de slachtoffers dramatische gevolgen heeft.
2001, 220 pag., Euro 19,35
Rotbuch, Hamburg, ISBN 3434530851


This page last updated on: 13-1-2015