INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Reichhardt, Hans J. & Wolfgang Schache
Titel: Von Berlin nach Germania
Sub titel:

Over de vernietiging van Berlijn door de plannen van de architect Speer, adviseur van Hitler. Een boek over architectuur en geschiedenis. De auteurs presenteren niet alleen de grootschalige plannen over hoe Berlijn tot 1950 zou moeten worden uitgebouwd. Ze gaan ook in op de politieke en sociale achtergronden, documenteren de (van voor de bombardementen) voorgenomen sloop van gebouwen door Speer’s vernietigingsspecialisten, schrijven over de ontruiming van huizen van joden en over concentratiekampgevangenen, die dwangarbeid moesten verrichten in het kader van de gigantische bouwplannen. Ook de onderlinge meningsverschillen tussen de verschillende deelnemende nazi bureaus worden aan de hand van documenten duidelijk gemaakt. Jaloersheid over vette opdrachten, bevorderingen of een plek aan tafel bij de lunch van Hitler.
2005, 207 pag., Euro 20,6
Transit Buchverlag, Berlin, ISBN 9783887471279


This page last updated on: 13-1-2015