INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nauta, Lolle
Titel: Onbehagen in de filosofie
Sub titel:

De auteur richt de pijlen van zijn onbehagen op verschijnselen die vernieuwingen in de filosofie in de weg staan. Nostalgische filosofie a la Heidegger bijvoorbeeld. Of New Age-achtige vormen van filosofie met een grote F. De filosofie is bezig zich te verplaatsen naar de wereld van iedereen. Ook filosofen kunnen zich niet onttrekken aan vraagstukken als racisme en vreemdelingenhaat. Nauta schrijft over het burgerschap van vreemdelingen, over individualisering en mensenrechten en over democratie in een omvattende zin.Hij pleit voor een kosmopolitische instelling, die consequenties heeft voor de hele manier van leven. Glashelder, prikkelend en provocerend!
2000, 206 pag., Euro 18,1
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055152625


This page last updated on: 13-1-2015