INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Albert, Michael
Titel: Moving forward
Sub titel: Program for a participatory economy

Grote sociale bewegingen hebben lange termijn doelen nodig voor inspiratie en begeleiding. En een korte termijn programma voor de directe agenda. Dit geldt zowel voor bewegingen voor het stoppen van de slavernij, voor het kiesrecht van vrouwen en voor de arbeiders, als voor vredes-, mensenrechten- en studentenbewegingen van de 20e eeuw. Michael Albert wil met dit boek een nieuwe economische beweging helpen aan een programma en een strategie; waar zouden we voor moeten vechten en met welke doelen, om steeds dichter bij een nieuwe toekomst te komen?
2000, 160 pag., Euro 12
AK SF Distribution Oakland, Oakland California, ISBN 1902593413


This page last updated on: 13-1-2015