INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foster, John Bellamy
Titel: Marx's ecology
Sub titel: Materialism & nature

Van Marx wordt vaak gedacht dat hij zich alleen bezig hield met industriele groei en de ontwikkeling van de economische machten. Foster onderzocht Marx's vaak vergeten texten over ecologie. Hij laat zie dat Marx's kritiek op deze kapitalistische maatschappij ook diep doorvlochten was met kritiek op de veranderende relatie van de mens met de natuur.
2000, 310 pag., Euro 15
Monthly Review Press, New York, ISBN 9781583670125


This page last updated on: 13-1-2015