INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foucault, Michel
Titel: Aesthetics, method and epistemology
Sub titel: Essential works of Foucault, -. Volume II

Tweede band van de 3-delige Engelse vertaling van Foucault's 'Dits et écrits', een postume verzameling van zijn colleges en artikelen.
1998, 486 pag., Euro 23,3
New Press, New York, ISBN 1565844343


This page last updated on: 13-1-2015