INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berger, John
Titel: Beating the heat
Sub titel: Why and how we must combat global warming

Dit boek is een oproep om in verzet te komen tegen de dreigende opwarming van de aarde. Het legt op eenvoudige wijze uit wat de oorzaken zijn en welke gevolgen dit zal hebben voor het leven op aarde. Ook gaat de schrijver in op de vraag wat er gedaan kan worden om het broeikaseffect tegen te gaan. Het weerlegt de argumenten van sceptici die de klimaatverandering ontkennen en is een aanklacht tegen de gebrekkige maatregelen die tot nu toe genomen zijn. Een bijzonder aktueel boek, zeker sinds het gematigde klimaatverdrag van Kyoto niet ondertekend wordt door Amerika. Dit boek kan gelezen worden als steunbetuiging aan iedereen die zijn blote reet aan Bush wil laten zien, zoals onlangs in Gothenborg gebeurde.
2000, 136 pag., Euro 12,54
Berkeley Hills Books, Berkeley, ISBN 1-893163-05-9


This page last updated on: 13-1-2015