INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shiva, Vandana
Titel: Tomorrow's biodiversity
Sub titel:

Het zoveelste boek van Vandana Shiva over biodiversiteit vs biotechnologie. Ze zet op inzichtelijke wijze uiteen hoe de hedendaagse landbouw in elkaar zit, en welke richting zaaigoedfabrikanten en pesticideproducenten de landbouw graag op zouden zien gaan. Shiva vreest dat met het op grote schaal toestaan van gen-manipulatie en biotechnologie de macht van de bedrijven die deze kennis monopoliseren, te groot zal worden gemaakt en dat het gesleutel aan erfgoedkenmerken de biodiversiteit de nek zal omdraaien. Deze wellicht onomkeerbare ontwikkelingen wil Shiva tot staan brengen.
2000, 144 pag., Euro 14,95
Thames & Hudson, London, ISBN 0-500-28239-0


This page last updated on: 13-1-2015