INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Korten, David C.
Titel: The Post-Corporate World
Sub titel: Life After Capitalism

Korten, al jaren een bekend Noordamerikaans tegenstander van het vrije markt kapitalisme, borduurt voort op de oorspronkelijke intenties van Adam Smith (de grondlegger van het liberalisme). Kortens kritiek betreft met name de ongebreidelde machtsuitbreiding van de multinationale bedrijven.
1999, 317 pag., Euro 30,6
Berrett-Koehler, San Fransisco, ISBN 1-887208-03-8


This page last updated on: 13-1-2015