INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goldman, Emma
Titel: Niedergang der russischen Revolution
Sub titel:

Heruitgave van Emma Goldman's klassiek geworden kritiek op het bolsjevisme en de verwording van de Russische Revolutie. De Amerikaanse anarchiste - van Russische herkomst - Goldman verbleef vanaf 1920 ruim een jaar in Rusland totdat ze het land uit werd gegooid. Ze beleefde daar van dichtbij de toenemende repressie door de bolsjevieken. Ze beschrijft de economische omstandigheden, de vakbonden, de sovjets (arbeiders-, boeren- en soldatenraden), de arbeidsdwang, de activiteiten van de geheime politie Tsjeka, herinneringen aan Kropotkin en het noodlot van de Dekabriste Maria Spiridonowa. Het boek werd door de uitgever opgedragen aan Fanya Kaplan, die in augustus 1918 een vergeefse poging deed Lenin te vermoorden - wegens verraad aan de revolutie.
1987, 119 pag., Euro 11,7
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015