INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blissett, Luther
Titel: Q
Sub titel:

Het pseudoniem Luther Blissett is het geestelijk eigendom van vier Bolognese schrijvers, die ingaand tegen de hypecultuur zelf een nieuwe hype creŽerden. Q is een zeer spannende, geestdriftig geschreven subversieve roman over de eerste dagen van het marktmechanisme: de roerige begintijd van Reformatie, kapitalisme en boekdrukkunst. Verder komen aan bod in het 714 pagina's tellende boek: spionage, martelingen, edele heldenmoed, pornografie, verraad, de Turken, liefde, Jan Beukelz, Fugger en de pauskeuze. Veel leesplezier!
2001, 719 pag., Euro 12,5
Wereldbibliotheek, Amsterdam, ISBN 9789028418776


This page last updated on: 13-1-2015