INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hodos, George Hermann
Titel: Schauprozesse
Sub titel: Stalinistische Säuberungen in Osteuropa -

Hodos, een Hongaar die de showprocessen in zijn land in de jaren kort voor Stalin's dood in 1953 overleefde, is na de val van de Muur en de communistische regimes in heel Oost-Europa in de archieven gedoken van de desbetreffende landen. In de helemaal herziene heruitgave van zijn in oorspronkelijk in 1988 uitgegeven boek over de naoorlogse zuiveringen in Oost-Europa heeft hij veel recent gevonden archiefmateriaal verwerkt. Hij reconstrueert de zuiveringscampagnes, neemt de aanstichters en de slachtoffers onder de loep.
2001, 404 pag., Euro 13,3
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 3746680514


This page last updated on: 13-1-2015