INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kornbluh, Joyce L.(ed.)
Titel: Rebel Voices
Sub titel: An IWW Anthology

Ooit, begin vorige eeuw kende de VS een sterke anarchosyndicalistische beweging die met name georganiseerd was in de revolutionaire vakbond International Workers of the World (IWW), ook wel de Wobblies genoemd. Gewijzigde herdruk van dit (oorspronkelijk in 1964 verschenen) standaardwerk over hun geschiedenis. Het belicht het brede scala aan activiteiten die de IWW ontplooide, de stakingen, demonstraties, campagnes, tijdschriften, de strijd in en buiten de bajes voor de gevangen zittende activisten. Fraai ge´llustreerd met reproducties uit eerdere uitgaven van de IWW.
1998, 447 pag., Euro 23,5
PM Press, Oakland, ISBN 9781604864830


This page last updated on: 13-1-2015