INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fourier, Charles & G. Stedman Jones (ed.)
Titel: The theory of four movements
Sub titel:

Heruitgave van Fouriers klassieke boek dat kort na de Franse revolutie werd geschreven.Tevens geeft het een overzicht van de meest opvallende utopieën die in de twee voorafgaande eeuwen werden geschreven. Fouriers 'theorie van de vier bewegingen' wordt beschouwd als één van de grondteksten voor de langzaam ontkiemende socialistische beweging. Hij formuleerde als een van de eersten het recht op een minimum levensstandaard. Zijn werk is een fundamentele kritiek op onze beschaving, de handel en de arbeid, het huwelijk en het patriarchaat. Hij stelt daar een 'societaire' orde tegenover, gebaseerd op lust en aantrekkingskracht, die ons van het tijdperk der 'beschaving' in het tijdperk van de 'harmonie' zou brengen.
1996, 328 pag., Euro 24,6
Cambridge university press, Cambridge, ISBN 9780521356930


This page last updated on: 13-1-2015