INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Radosh, Ronald & Mary R. Habeck & Grigory Sevostianov
Titel: Spain betrayed
Sub titel: The Soviet Union in the Spanish civil war

Voluminieuze bundel in het Engels vertaalde documenten, ontleend aan de archieven van de voormalige Sovjet Unie waarin de betrokkenheid en inmenging van de SU in de Spaanse Burgeroorlog wordt bevestigd. De betrokkenheid van de SU bij de Spaanse Burgeroorlog was ingegeven door geopolitieke bedoelingen en niet door internationale solidariteit of iets dergelijks. Eenieder die de boeken van George Orwell (`Homage to Catalonia), Walter Krivitzky (`Ich war Stalins Agentí) of Burnett Bolloten ('The Grand Camouflage') heeft gelezen, zal hierover allerminst verbaasd wezen. Het bijzondere aan dit boek is dat het een groot aantal geannoteerde geheime interne documenten van de Komintern, de Internationale Brigades en het Russische inlichtingenapparaat in Spanje toegankelijk maakt voor een breed lezerspubliek.
2001, 525 pag., Euro 22,5
Yale University Press, New Haven/London, ISBN 0300-089813


This page last updated on: 13-1-2015