INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Garnet, Eldon
Titel: Reading Brooke Shields: the garden of failure
Sub titel: A work of critico-fiction based on non-fiction sources

Ondeugdelijk of ondeugend? De wereld van glamour, de schimmige schuimrand van de sameleving. Sex. Kritische metaforen & klinkend proza. Leest als Alexander Trochii in een Hal Hartley filmscript?
1995, 248 pag., Euro 11,1
Semiotext(e), New York, ISBN 157027052X


This page last updated on: 13-1-2015