INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wilson, Peter Lamborn & Bill Weinberg (ed.)
Titel: Avant gardening
Sub titel: Ecological struggle in the city & the world

In New York worden stukje bij beetje de laatste stukjes groen weggesnoept. De strijd om de gemeenschappelijke tuinen is misschien wel het laatste hoofdstuk in de strijd tussen gemeenschapszin in allerlei verbanden en de stedelijke bureaucratie om de publieke ruimte. Aan de hand van verschillende incidenten en portretten van locaties in de stad, hun positie binnen de omgeving en in de wereldwijde contekstt van vervreemding van de natuur wordt in dit boek een vlechtwerk van filosofische beschouwingen en praktische praktijkvoorbeelden tot een kultuur-pessimistisch plaatje gevormd. Wat ook op andere plaatsen tot lering en inspiratie dienen kan.
1999, 169 pag., Euro 10,5
Autonomedia, New York, ISBN 9781570270925


This page last updated on: 13-1-2015