INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cromwell, David
Titel: Private Planet
Sub titel: Corporate Plunder and the Fight back

Kritische en ontluisterende visie op hoe economische globalisering de mensenrechten schendt en het milieu verwoest. Burgers verliezen in een sluipend proces macht aan ondemocratische instituties en private bedrijven. Cromwell analyseert hoe en waarom diverse globaliseringskrachten zich verzetten tegen ecologische duurzaamheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Tevens laat hij zien dat er verzet mogelijk is en hoe dat in diverse landen vorm heeft gekregen. Duidelijk zit Cromwell in zijn boek op de NGO-lijn en hamert op controleerbaarheid binnen het parlementair democratische systeem.
2001, 239 pag., Euro 24,75
Jon Carpenter, Charlbury, ISBN 1897766629


This page last updated on: 13-1-2015