INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: CILIP
Titel: Polizei und Strafverfolgung in der EU
Sub titel:

Wederom een zeer actueel themanummer van het tijdschrift `Bürgerrechte und Polizei’. In dit nummer is het zwaartepunt gelegd bij samenwerking in EU-verband op politie en strafvervolgingsgebied. Na de veldslagen in Götenborg en Genua zint het merendeel van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken op een aanscherping van de wetgeving. Belangrijkste punt in deze is het opzetten van een Europa-wijde databank van potentieel gewelddadige activisten. Tevens hoort daarbij een uitbreiding van de bevoegdheden van Europol en het oprichten van een nieuwe instantie: Eurojust. Eurojust moet met name coördinerend op gaan treden bij grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteitsonderzoeken. Tevens wordt in dit nummer ingegaan op grensoverschrijdende politieonderzoeken, de internationalisering van Europese politie-inzet, de bouw van een `elektronische muur’ langs de Spaanse kust om illegale migranten buiten de deur te houden, inperking van het vrije reizen en huisarrest voor vermeende potentiële relschoppers, videoobservatie, en tot slot de invoering van pepperspray in de BRD.
2001, 118 pag., Euro 4,65
CILIP/Bürgerrechte & Polizei, Berlin, ISBN 0932-5409


This page last updated on: 13-1-2015