INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cohn, Norman
Titel: The pursuit of the millennium
Sub titel: Revolutionary millenarians and mystical anarchists of the middle ages

Volksopstanden tegen de gevestigde macht zijn van alle tijden. Dat bewijst ook het onderhavige boek dat een aantal millenniaristische bewegingen uit de Middeleeuwen beschrijft. Het is een bijgewerkte uitgave van dit oorspronkelijk in 1957 voor het eerst verschenen boek. In de middeleeuwen bestond een sterk volksgeloof in de komst van een millennium waarin de mensheid het paradijs op aarde zou beleven, een leven zonder lijden en zonder zonde. Gecombineerd met `ketterse’ interpretaties van het geloof en sociale onrust leidde dit vele malen tot kleine of grootschalige volksopstanden, al dan niet met een anarchistisch karakter, die de toenmalige samenleving in meer of mindere mate op zijn grondvesten deed schudden. Het boek sluit de Middeleeuwen af met de boerenopstand in Duitsland onder leiding van Thomas Müntzer en de doperse vrijstaat in Münster.
2004, 414 pag., Euro 22,8
Pimlico, New York, ISBN 9780712656641


This page last updated on: 13-1-2015