INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Streitmatter, Rodger
Titel: Voices Of Revolution
Sub titel: The Dissident Press In America

Streitmatter maakte een studie van de dissidente media in de Verenigde Staten van de afgelopen twee eeuwen. Aan bod komen tijdschriften die streefden naar algemeen kiesrecht, afschaffing van de slavernij, gelijkberechtiging en emancipatie van homoseksuelen en zwarten, en sociale hervorming; bladen die ageerden tegen dienstplicht, repressie, rassendiscriminatie, neokoloniale oorlogsvoering en vrouwenonderdrukking. In het slothoofdstuk probeert hij enkele algemene kenmerken van deze bladen samen te vatten. De beschreven tijdschriften zijn gegroepeerd naar thema.
2001, 335 pag., Euro 27,75
Columbia University Press, New York, ISBN 231122497


This page last updated on: 13-1-2015