INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Roussopoulos, Dimitrios (red.)
Titel: The Anarchist Papers volume 1
Sub titel:

Met bijdragen van: Murray Bookchin, Chris Southcott, Jorgen Pedersen, J. Frank Harrison, George Woodcock, Cornelius Castoriadis, Noam Chomsky, Graham Baugh, Thomas W. Simon, Alice Wexler, Marsha Hewitt. De essays in deze uitgave behandelen zowel het gedachtengoed van de Duitse Groenen als het anarchistische gedachtengoed van Paul Goodman door George Woodcock. Noam Chomsky onderzoekt de vele manieren waarop de politieke machten de geschiedenis herschrijven om hun belangen te dienen. Murray Bookchin theoretiseert over het libertair municipalisme en J. Frank Harrison behandeld de politiek van de aanpassing, die de wereld schept van de grijze middelmaat. Zowel Alice Wexler als Marsha Hewitt presenteren essays over Emma Goldman die de verbanden laten zien tussen haar anarchisme en feminisme.
2001, 216 pag., Euro 29,07
Black Rose Books, Montréal, ISBN 1556141801


This page last updated on: 13-1-2015