INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Patsouras, Louis
Titel: Anarchism of Jean Grave
Sub titel: Editor, Journalist and Militant

Jean Grave (1854 – 1939) was een Franse anarchist wiens theoretische werken en activiteiten zijn geïnspireerd door William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin en Peter Kropotkin. De auteur haalt uit verschillende bronnen de controverses en overtuigingen die het leven en de carrière van deze bijzondere, radicale denker hebben getekend; dit alles binnen de sociaal economische context van Graves tijd.
2001, 204 pag., Euro 25,95
Black Rose Books, Montréal, ISBN 1551641844


This page last updated on: 13-1-2015