INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mestrum, Francine
Titel: Armoedebestrijding of ontwikkeling
Sub titel:

Mestrum analyseerde hoe internationale instellingen in de loop van de voorbije decennia op het gebied van de armoedebestrijding werkten. Ze stelde vast dat een plotselinge opgang van het armoedevertoog sinds het begin van de jaren negentig allerminst correleert met de beschikbaarheid van objectieve gegevens over wat de armoede precies is, hoe ze zich uit, in welke grootheden ze zich laat meten. Het zich bezighouden met armoedebestrijding blijkt afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen. De conjunctuur bepaalt de prioriteit die eraan gegeven wordt.
2001, 28 pag., Euro 6,1
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015