INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Voor de verandering:
Sub titel: Alternatieven voor het neo-liberalisme

Doel van deze brochure is het bijdragen aan “de discussie […] over de wenselijkheid en noodzaak om tot een alternatief, postkapitalistisch economische systeem te komen”. De samenstellers proberen met deze brochure de trend van de afgelopen twintig jaar te keren “dat er in kringen van overheid en bedrijfsleven zo weinig gediscussieerd” is over het proces van neoliberale globalisering. Het eerste hoofdstuk beschrijft de oorsprong van armoede en uitbuiting. Het tweede hoofdstuk gaat in op de specifieke kenmerken van het neoliberalisme. Het derde hoofdstuk probeert tot de vaststelling van een aantal voorwaarden voor een alternatieve economie te komen. In het slothoofdstuk wordt een poging gewaagd om een strategie op papier te zetten die zou kunnen voeren richting zo’n alternatief.
2001, 88 pag., Euro 5
XminY, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015