INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: On Fire
Sub titel: The battle of Genoa the anti-capitalist movement

De protesten tegen de G8-top in Genua in juli 2001, waren het voorlopige hoogte-, danwel dieptepunt – afhankelijk vanuit welk perspectief je de gebeurtenissen beziet – van wat in de reguliere media wordt aangeduid als de antiglobaliseringsbeweging. De gelegenheidsuitgever `One off Press’ stelde deze bundel teksten samen die licht laat schijnen op zowel de gebeurtenissen in Genua, als op ontwikkelingen in de `antiglobaliseringsbeweging’ als geheel. De teksten zijn niet vanuit een vooropgezette visie geselecteerd, maar eerder op de variëteit aan meningen binnen de radicaal linkse buitenparlementaire scene. Kritiek op de eigen beweging of organisaties en personen die daarin naar voren treden wordt niet geschuwd. Geïllustreerd met een groot aantal foto’s van de demonstraties en rellen.
2001, 144 pag., Euro 3,9
One-off-Press, London, ISBN 1902593545


This page last updated on: 13-1-2015