INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: A reader about `Genoa' and the movement against corporate globalisation (English)
Sub titel:

De fondsorganisatie XminY, die sinds het afgelopen jaar nauw betrokken is bij het tophopcircuit, stelde een tweetal readers samen, waarvan deze de eerste is. Hij bevat een groot aantal van het internet afgeplukte artikelen over de gebeurtenissen tijdens en na de G8-top in Genua, juli 2001. De reader is opgedeeld in vijf blokken. Het eerste blok bevat artikelen over de dagen in Genua zelf. Blok twee betreft teksten over de politieke achtergronden en perspectieven van de zogenaamde `antiglobaliseringsbeweging’. Blok drie gaat over de strategieën van de `Tute Bianche’ (Witte Overalls-beweging voortgekomen uit het centralistische en naar dominantie strevende `centro sociale’-netwerk in Italië) en het vermeende `Zwarte Blok’. Het vierde blok omvat teksten die zich bezig houden met de vraag hoe het nu verder moet na Genua. Blok vijf bestaat uit drie teksten die ingaan op het effect van de aanslagen in de VS op 11 september 2001 op de `antiglobaliseringsbeweging’.
2001, 104 pag., Euro 6,5
XminY, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015