INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Monopolise Resistance?
Sub titel: How 'Globalise Resistance' would hijack revolt

De laatste twee jaar heeft een deel van het trotskistische spectrum zich op de anti-globaliseringsstrijd geworpen en probeert zich op te werpen als DE organisatie die het allemaal structureert. In Nederland kennen we sinds vorig voorjaar de irritante aanwezigheid van de `Internationale Socialisten’ die deels via mantelorganisaties optreden. In Engeland is `Globalise Resistance’ (GR) zo’n mantelorganisatie die ook probeert op allerlei manieren de protesten naar zich toe te trekken en als recruteringsveld te gebruiken. Deze brochure doet uit de doeken hoe de Socialist Workers Party (SWP) via `Globalise Resistance’ het voornoemde doel probeert te bereiken. GR wil de vitaliteit van de directe actiebeweging om zeep helpen, kickt op eigen ordediensten en gedisciplineerde demonstraties, schuwt confrontaties. Tevens is het werkelijke doel het ronselen van nieuwe `militanten’ voor de eigen organisatie. Een redelijk gedocumenteerde waarschuwing voor de brandblus-activiteiten van de zoveelste trotskistische splinter.
2001, 19 pag., Euro 2,43
SchNEWS, Brighton, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015