INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jacob, Sybille-Christin & Detlef Drewes
Titel: Aus der Waldorf Schule geplaudert
Sub titel: Warum die Steiner-Pädagogik keine Alternative ist

Wie nog niet eerder tot de conclusie was gekomen dat er het een en ander fundamenteels schort aan het pedagogische concept van de antroposofische Vrije Scholen, zou na het lezen van dit boek wel eens van al zijn/haar illusies genezen kunnen zijn. Het beschrijft de theoretische concepten en de praktische uitwerking daarvan, zoals die door Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) zijn opgesteld en deels geactualiseerd, en in gebruik zijn bij de Duitse pendant van de Vrije School, de `Waldorfschule’. Bij het schrijven van het boek is gebruik gemaakt van vele praktijkervaringen van ouders die hun kind naar zo’n school hadden gestuurd. Uitgebreid wordt het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan deze onderwijsmethode doorgelicht en worden de rotte plekken blootgelegd. Een eye-opener.
2001, 263 pag., Euro 15,65
Alibri Verlag via aLiVe p/a Schmetterlingverlag adres zie onder, Stuttgart, ISBN 9783932710285


This page last updated on: 13-1-2015