INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gedicks, Al
Titel: Resource rebels
Sub titel: Native Challenges to Mining and Oil Corporations

Inheemse volkeren van over de hele wereld worden bedreigd in hun voortbestaan en levenswijze door de oprukkende hebzucht van mijnbouwconsortia en oliemaatschappijen. Naarmate de energiecrisis en grondstoffenschaarste toenemen, raken meer en meer bevolkingsgroepen in de verdrukking. Een groot aantal onder hen verzetten zich met hand en tand tegen deze niets ontziende milieuramp en dreigende vernietiging van de eigen levensstijl. Het boek is opgebouwd rondom een groot aantal praktijkvoorbeelden uit o.a. Colombia, Ecuador, de VS, Nigeria, West-Papua, Guyana, Canada, de Filippijnen en Mexico. Tevens wordt op een abstracter niveau de nauwe samenhang met de toenemende globalisering gelegd.
2001, 241 pag., Euro 16,35
South End Press, Boston, ISBN 9780896086401


This page last updated on: 13-1-2015