INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Beckett, Ian F.W.
Titel: Modern Insurgencies and counter-insurgencies
Sub titel: Guerrrillas and their Opponents since 1750

Historische studie naar het verschijnsel guerrilla-oorlogsvoering. Het beslaat de periode van 1750 tot heden, behandelt de diverse verschijningsvormen van de oorspronkelijke plattelands guerrilla tot de recente stadsguerrilla, bespreekt de guerrilla-tactieken van onder anderen Lawrence, Mao, Guevara en Marighela, en de guerrillabestrijdings tactieken van o.a Gallieni, Callwell, Thompson en Kitson. Het is meer een militaire dan een politieke geschiedenis.
2001, 267 pag., Euro 32,25
Routledge, London, ISBN 9780415239349


This page last updated on: 13-1-2015