INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Carey, Roanne (ed.)
Titel: The New Intifada
Sub titel: Resisting Israel's Apartheid

Een groot aantal auteurs uit IsraŽl, Palestina en daarbuiten leverden bijdragen voor deze bundel over de tweede Intifada die in het najaar van 2000 begon naar aanleiding van het bewust provocerende bezoek aan Jeruzalem van IsraŽls rechtsbuiten Ariel Sharon - beter bekend als de `slachter van Sabra en Chatilaí (twee Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon waar, in 1982, de toenmalige legergeneraal Sharon christelijke milities een bloedbad liet aanrichten). Tot op heden is deze Intifada niet geluwd. Zij is met name het product van de voortdurende trainering door de opeenvolgende IsraŽlische regeringen van Barak en Sharon van de uitvoering van de akkoorden van Oslo, en de nog steeds niet tot stand gekomen Palestijnse staat. Dit boek belicht diverse partijen die in dit opnieuw hoog opgelaaide conflict een rol spelen, zoals de IsraŽlische regering, de Palestijnse Autoriteit, de fundamentalistische bewegingen in Palestina, de Verenigde Staten. Diverse verslagen van het strijdtoneel zijn opgenomen. Edward Said gaat in op de beeldvorming in de Westerse media. Er worden vergelijkingen getrokken tussen de Intifada van 1987 en de huidige en er wordt aandacht besteed aan de IsraŽlische vredesbeweging.
2002, 354 pag., Euro 27,4
Verso, London, ISBN 9781859843772


This page last updated on: 13-1-2015