INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Stalker, Peter
Titel: The no-nonsense guide to international migration
Sub titel:

De economische voorspoed voor de bovenlaag in het Westen gaat al decennia gepaard met onderdrukking, afhankelijkheid en armoede in het Zuiden. Deze push-factoren hebben een niet te stuiten migratiebeweging vanuit het Zuiden naar het rijke Westen als gevolg gehad. Het Westen, en met name de na de Tweede Wereldoorlog gevormde Europese Unie, sluit zich in toenemende mate af van het Zuiden door middel van inreisbeperkingen, aanscherping van de gronden voor politiek asiel, het opstellen van kwalitatieve voorwaarden waaraan arbeidsmigranten moeten voldoen, en verscherpte bewaking van de gemeenschappelijke buitengrens. Op zeer inzichtelijke wijze brengt de auteur de geschiedenis van de internationale migratie in beeld en analyseert de belangen die hierbij een rol spelen. Hij besteedt ook aandacht aan migratiestromen binnen de zogenaamde Derde Wereld.
2001, 144 pag., Euro 12,5
Verso, London, ISBN 9781859843543


This page last updated on: 13-1-2015