INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thomas, Bernard
Titel: Lucio
Sub titel: El anarquista irreductible

Lucio Urtubia, vaak bestempeld als de `laatste Quijote', deserteerde in 1954 als dienstplichtig militair uit het Spaanse leger, trok de Pyreneeën over en stortte zich in het Spaanse bannelingen milieu in Frankrijk. Lucio kwam in contact met de auteur nadat hij de door Thomas in 1970 geschreven biografie over het leven van de Franse anarchistische rover Alexandre Jacob had gelezen. Al pratend over dit boek vertelde Lucio zijn eigen levensverhaal, wat Thomas deed besluiten er een boek over te schrijven. Lucio engageerde zich als spoedig na aankomst in Frankrijk in het Spaanse anarchistische milieu en ergerde zich in hoge mate aan de passiviteit en berusting van de CNT-FAI in ballingschap. Hij kwam in contact met Quico Sabaté, een van de bekendste Spaanse anarchisten die vanuit Frankrijk gewapenderhand het Franco-régime bleef bestrijden. Lucio werd een militant anarchist die zich tot begin jaren tachtig bezig hield met overvallen, vervalsing van documenten, cheques en geld en wist een slordige veertig miljoen gulden te incasseren met vervalste reischeques van de Citybank. En dat alles in dienst van de anarchistische strijd tegen het Franco-régime en de financiële ondersteuning van gevangen zittende anarchisten. Lucio stelde zijn valsemunterskwaliteiten ook in dienst van andere bewegingen. Uiteindelijk liep hij tegen de lamp en zat verschillende malen in bak. Een pakkend, humoristisch relaas en een waardig vervolg op de biografie van Alexandre Jacob.
2002, 425 pag., Euro 7,75
Punto de Lectura, Madrid, ISBN 97884663067113


This page last updated on: 13-1-2015