INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gester, Jochen
Titel: 1968 und dann?
Sub titel: Erfahrungen, Lernprozesse und Utopien von Bewegten der 68er-Revolte

Elf `veteranení van de 1968-generatie, die geen afscheid van hun toenmalige engagement hebben genomen, proberen een verband te leggen tussen hun toenmalige politieke activiteiten en hun hedendaagse visie op de samenleving. Velen zien zowel overeenkomsten als breuken in hun persoonlijke en politieke ontwikkeling. Ieder voor zich geeft aan hoe hij of zij zich heden ten dage nog steeds inzet voor structurele veranderingen in ons maatschappelijk systeem. Kernthemaís zijn de visies op arbeid, de definiŽring van het kapitalisme en de arbeidersklasse en de (on)mogelijkheid van radicaal werk binnen de vakbonden.
2002, 217 pag., Euro 11,7
, , ISBN 3-926529-35-0


This page last updated on: 13-1-2015