INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ighilahriz, Louisette
Titel: Algérienne
Sub titel: récit recueilli par Anne Nivat

Toen Louisette Ighilahritz in ‘Le Monde’ van 20 juni 2000 onthulde, hoe zij, als jonge verzetsstrijdster tijdens de Algerijnse oorlog, in 1957 maanden achtereen werd gemarteld, op bevel van de generaals Massu en Bigeard, kwam er eindelijk een debat in de media over die gruwelijke periode. Generaal Massu betuigde spijt, generaal Bigeard ontkende en een andere generaal, Paul Aussaresses komt er rond voor uit en preciseert dat de hoge politieke verantwoordelijken "perfect op de hoogte" waren. Een groep intellectuelen rond het PCF-blad ‘l’Humanité’ richtte een oproep aan de regering deze gruweldaden plechtig te veroordelen. En er kwamen meer publicaties en getuigenissen. Eén daarvan is deze autobiografie, opgetekend door de journaliste Anne Nivat, die ons een bepaald, zij het oppervlakkig en nogal onsamenhangend beeld geeft van de lange, taaie onafhankelijkheidsstrijd, de onderlinge verhoudingen in het verzet en het FLN, het leven in de gevangenissen, en de politieke ontwikkelingen in de Algerijnse Volksrepubliek daarna, tot en met de opkomst van het islamitische fundamentalisme in de jaren 1990.
2001, 275 pag., Euro 24,7
Fayard, Paris, ISBN 2-21360942x


This page last updated on: 13-1-2015