INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oltmans, Willem
Titel: Who are the No. 1 war criminals?
Sub titel:

Pamflet over de Amerikaanse buitenlandse politiek, vanaf 1945 tot nu, die tot diverse Amerikaanse oorlogsmisdaden heeft geleid. Het wordt duidelijk hoe de VS, door onzichtbare manipulaties van de Amerikaanse inlichtingendiensten in verschillende landen, het in gang zetten van ontwikkelingen en het telkens weer ondersteunen van de verkeerde personen en organisaties de gebeurtenissen in New York en Washington in september 2001 over zich heen riep.
2002, 88 pag., Euro 9,25
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067281336


This page last updated on: 13-1-2015