INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Henck, Nicholas
Titel: Broadening The Struggle And Winning The Media War
Sub titel: `Marcos mystique', guerilla chic and Zapatista p.r.

De auteur, historicus die op dit moment werkt aan een biografie over de woordvoerder/leider van het Mexicaanse Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN) Subcomandante Marcos, analyseert in dit pamflet het gebruik van de media door deze door wol geverfde bespeler van de Mexicaanse en internationale media. Middels zijn brieven, communiqués en fora wist Marcos keer op keer de aandacht op zijn beweging te vestigen. Zijn epistels richten zich in de loop van de jaren (vanaf het uitbreken van de opstand in 1994) op wisselende personen en bewegingen uit de Mexicaanse en internationale gemeenschap. Henck legt uit op welke wijze de media en delen van de `civil society’ keer op keer naar zijn hand wist te zetten. Vreemd genoeg gaat Henck weinig in op de kritiek die er in sommige solidariteitsgroepen op Marcos’ zwalkende hofmakerij is geweest, eveneens laat hij de kritische pers `links’ liggen.
2002, 50 pag., Euro 5,15
Kersplebedeb, Montreal, ISBN 0-9689503-0-2


This page last updated on: 13-1-2015