INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Yuen, Eddie, George Katsiaficas and Daniel Burton Rose (red.)
Titel: The Battle of Seattle
Sub titel: The New Challenge to Capitalist Globalization

Een bundel kortere teksten die diverse aspecten belicht van de zogenaamde anti-globaliseringsbeweging, waarvan velen de protesten tegen de WTO-top in Seattle in december 1999 als beginpunt zien. Een groot aantal auteurs gaat in op voorlopers van deze beweging, speerpunten die naar voren worden gebracht, samenhangen en tegenstrijdigheden, de diverse confrontaties met de gevestigde orde. Het bestrijkt de periode eind jaren tachtig (de Duitse `autonomen’) tot de protesten in Genua die het leven kosten aan Carlo Giuliani. Het boek sluit af met diverse kritische kanttekeningen bij deze `nieuwe’ beweging. Hoofdredacteur Katsiaficas schreef eerder boeken over Europese `autonomen’ bewegingen en een boek over de studentenprotesten inde VS in de jaren zestig.
2002, 393 pag., Euro 18,4
Soft Skull Press, New York, ISBN 1-887128-66-2


This page last updated on: 13-1-2015