INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: International Communist Current
Titel: The Dutch and German Left
Sub titel: A contribution to the history of the revolutionary movement

Een zeer gedetailleerde geschiedenis van de geschiedenis van het Nederlandse en Duitse radencommunisme, dat zich onderscheidt van en ontstaat uit de kritiek op zowel het parlementaire- als het staatscommunisme. De kern van de maatschappelijke organisatie dient volgens hen te worden gevormd door de ‘raden’, de ‘sovjets’, zoals ze in 1917 door het revolutionaire proletariaat zelf in het leven zijn geroepen. Het boek volgt de politieke en theoretische discussies in die beweging op de voet. Geschreven door Philippe Bourrinet, als thesis voor zijn doctoraatstitel, "maar voorbereid en bediscussieerd door de Internatonale Kommunistische Stroming, waar de auteur toentertijd als militant aan deelnam. Om die reden werd het opgevat en gepubliceerd als een collectief werk van de IKS.", zo meldt een noot van de uitgever; en voegt daaraan nog toe dat Bourrinet de IKS ondertussen verlaten heeft, en onder zijn eigen naam andere edities van het boek heeft laten verschijnen "onder toevoeging van enige ‘correcties’ die aansluiten bij de ontwikkeling van zijn politieke standpunten." Zo’n editie is: ‘La Gauche communiste germano-hollandaise des origines à 1968’, Zoetermeer 1999, voor de prijs van 75 euro. Er schijnt ook een internetversie van deze laatste publikatie te bestaan, waarin de auteur deze geschiedenis doortrekt van 1950 tot 1968.
2001, 416 pag., Euro 24
ICG, Saint-Gilles (Brussel), ISBN 1899438378


This page last updated on: 13-1-2015