INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Orwell, George
Titel: Orwell in Spain (incl. Homage to Catalonia)
Sub titel:

Interessante uitgebreide herdruk van Orwell’s klassieker over zijn verblijf in Spanje gedurende het tweede halve jaar van de Spaanse Burgeroorlog, `Homage to Catalonia’. `Homage to Catalonia' beschrijft de snelle inkapseling van de revolutie die anarchisten en links-communisten op gang hadden gebracht en de opkomst van het stalinisme. Deze editie is uitgebreid met een groot aantal brieven die Orwell en zijn vrouw schreven voor, tijdens en na hun verblijf in Spanje, als mede een groot aantal recensies die Orwell schreef van boeken die er over Spanje verschenen vanaf medio 1937. Deze toegevoegde documenten zijn ontleend aan de een paar jaar geleden verschenen `George Orwell Complete Works’. Het toegevoegde materiaal geeft een nog beter inzicht in hoe Orwell (en zijn vrouw) tegen het verloop van de Burgeroorlog en de revolutie aankeken. Hoewel `Homage to Catalonie’ niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, verschaft de aanvullende informatie toch nog toegevoegde waarde die lezenswaard en verhelderend is. Geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter Davison.
2001, 393 pag., Euro 21,95
Penguin, London, ISBN 9780141185163


This page last updated on: 13-1-2015