INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bartolf (red.)
Titel: The Breath of my Life
Sub titel: The Correspondence of Mahatma Gandhi and Bart de Ligt on War and Peace

In Duitsland uitgegeven Engelstalige uitwisseling van geschriften met een Nederlandstalig voorwoord van de zoon van Bart de Ligt. In tijden van oorlog en met India in het bezit van atoomwapens interessant en actueel.
2000, 114 pag., Euro 7
Gandhi Informationszentrum, Berlijn, ISBN 3-930093-15-4


This page last updated on: 13-1-2015