INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Feltrinelli, Carlo
Titel: Senior service
Sub titel: A story of riches, revolution and violent death

"Een verhaal over rijkdom, revolutie en gewelddadige dood" noemt Carlo Feltrinelli zijn reconstructie van het bewogen leven van zijn vader, Giangiacomo Feltrinelli (1926-1972). Als telg van een schatrijke, monarchistische familie uit Noord-Italië, sluit hij zich in 1944 al aan bij de partizanen om tegen het fascisme te vechten, wordt lid van de communistische partij (PCI) en doet alles om de klasse te ‘verraden’ waaruit hij voortgekomen is. Op instigatie van de Partij wendt hij zijn geld aan om een bibliotheek en een archief aan te leggen van de arbeidersbeweging die het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en het Marx-Engels Instituut in Moskou naar de kroon steekt. In 1955 sticht hij tevens de uitgeverij Feltrinelli - gevolgd door een keten van boekhandels - en wordt zo één van de belangrijkste distributeurs van het autoritaire linkse gedachtengoed in Europa - want van anarchisten of libertairen moest hij niks hebben. Hoewel hij na het neerslaan van de Hongaarse opstand, in 1956, door het Russische Rode Leger, de Partij verliet en hij de Sovjet-autoriteiten trotseerde om Boris Pasternaks ‘Dr Zjivago’ uit te geven. Maar ook, ofschoon hij in eerste instantie een nogal vernietigend oordeel had over Fidel Castro: "een soort Garibaldi, absoluut ongeschikt voor het regeringswerk, niet in staat tot enig denkwerk..." spaart hij geen inspanning om een soort autobiografie van de man uitgegeven te krijgen. En als Cuba, in 1964-65 het initiatief neemt tot de oprichting van een ‘tricontinentaal’ platform, dat de traditie van de leninistische revolutie zou verenigen met de nieuwe energie van de nationale bevrijdingsbewegingen in de ‘Derde Wereld’, wordt Feltrinelli één van zijn ferventste verdedigers. "Castro’s belangrijkste agent in Europa" volgens de geheime diensten. Mocht Feltrinelli al sinds 1948 een warme belangstelling genieten van die kant, vanaf nu wordt hij geen ogenblik meer uit het oog verloren. Zo kon zijn zoon ook leren uit de politie-archieven die hem ter beschikking stonden, en waarvan hij uitvoerig gebruik maakt. Na de dood van Che Guevara in 1967 krijgt Feltrinelli als eerste het ‘Boliviaans Dagboek’ toegespeeld en komt op het idee om een poster met het portret van Che over de wereld te verspreiden. Terwijl ondertussen met name in Italië de klassenstrijd hoog oplaait, meent Feltrinelli dat de tijd gekomen is om het concept van de politieke guerrilla-oorlog uit te breiden, niet alleen over de Derde Wereld, maar tevens in de ontwikkelde, kapitalistische landen - vooral daar waar de dreiging van een rechtse coup reëel was, zoals in Italië. Uitgenodigd door de linkervleugel van de PCI in Sardinië, schildert hij de toekomst van het eiland voor zijn gehoor af als het "Cuba van de Middellandse Zee"... en krijgt bijval. Als de Italiaanse staat, op 12 december 1969, met de cynische manoeuvre van de bommen op de Piazza Fontana in Milaan de sociale strijd abrupt tot stilstand weet te brengen, wordt natuurlijk ook Feltrinelli ‘verdacht’, en duikt hij onder. Hij probeert de verschillende, marxistisch-leninistische, gewapende groepen, van ex-partizanen tot de ‘gewapende arm’ van Potere Operio (waarvan Toni Negri de grote theoreticus was) en vanaf 1971 ook de Rode Brigades met elkaar te verenigen om één ‘Volksbevrijdingsleger’ te vormen. Brigadist van het eerste uur Franceschini herinnert zich later: "Ik had altijd het gevoel dat hij [Felrtinelli] iets meer wist dan wij [...] hij had een plan voor de opstand, een globaal project." Op 14 maart 1972 blaast hij zichzelf op bij een poging een elektriciteitsmast te saboteren, in de buurt van Milaan, samen met twee kameraden die slechts licht gewond raken. "Werd de ontploffing veroorzaakt door een bruuske beweging waardoor het fatale contact tot stand kwam, of had iemand het tijdsmechanisme op minuten in plaats van op uren afgesteld? Het antwoord zou als eind van dit verhaal kunnen dienen, maar het zou niet bewijzen wat er echt toe doet." Daarmee eindigt Carlo Feltrinelli het verhaal over zijn vader. De titel, ‘Senior Service’ verwijst naar het merk van het pakje sigaretten, dat naast het lijk werd gevonden.
2001, 276 pag., Euro 37,8
Granta, London, ISBN 1862074569


This page last updated on: 13-1-2015