INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mercier Vega, Louis
Titel: Zonder Papieren
Sub titel:

Deze autobiografie beschrijft de vlucht van een groep anarchisten die, na de nederlaag in de Spaanse Burgeroorlog, alle hoop op een samenleving die gestoeld is op sociale rechtvaardigheid en vrijheid vervlogen ziet. Er wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de gemeenschap van emigranten die in Europa ontstaat als gevolg van het steeds sterker wordende fascisme. We volgen de groep op hun reis door diverse Europese landen. Als bijlage een serie artikelen die de auteur schreef toen hij als vrijwilliger meevocht in de Durruti Colonne in Spanje.
2001, 151 pag., Euro 17,5
Kelder, Utrecht, ISBN 9789076905112


This page last updated on: 13-1-2015